Stenalyckans handelsområde är ett långsmalt köpcentrum i Halmstad med över trettio butiker.